قبل
بعدی
قبل
بعدی
ما چگونه به شما کمک خواهیم کرد
قبل
بعدی
ما چگونه به شما کمک خواهیم کرد

بسته آموزشی مدرسه عشق

مدرسه عشق یکی از موضوعاتی است که در مجموعه دوره های چهارشنبه های معنوی توسط دکتر مژده شریعتمداری تدریس شده است& هر کس تجربه عشق را چشیده باشد قبول خواهد کرد که عشق اتفاقی بسیار قدرتمند در جانِ آدمی ست که همهء وجود او را زیر و زبر می کند گویی از آدمی انسان دیگری می سازد. من می گویم عشق چشمی به آدمی می دهد که از دریچهء آن جهان را متفاوت می بیند و یا حتی دست  قدرتمندی به ما می دهد تا با آن کارهای غیرممکن بکنیم، اما جالبی ماجرا این است که در حالیکه همهء ما توقع داریم که عشق برایمان منبع بزرگ شادی و رسیدن به حسِ خوشِ خوشبختی باشد حال آنکه شاید منشا عمیق ترین غم ها را بتوان در عشق یافت، مدرسهء عشق تلاشی ست برای رسیدن به آگاهی درستی از توقعات به جایی که می توان از عشق داشت.

مقالات و محتوای آموزشی

عرفان اسلامی پیام آور صلح

عرفان و صلح چه نسبتی دارند؟ آیا آموزه های عرفان اسلامی صرفا به کار خلوت نشینی می آید؟ آیا تجربه های زیسته عارفان مسلمان می تواند به ایجاد صلح و آرامش بین انسان ها و جوامع مدد رسانند؟ آیا می توان با بیان و ترویج و تبیین اندیشه های عرفانی، ظرفیت های صلح بین پیروان ادیان را ایجاد و تحقق بخشید؟ کدام آموزه های عرفان اسلامی می تواند به رواج صلح در بین انسانها فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و مذهب مساعدت نماید؟

گروه های تخصصی

گروههای تخصصی (کلاب) مکانی برای به اشتراک گذاری افکار و اعقاید شماست ما هم در کنار شما خواهیم بود و در گروههایی تخصصی با دغدغه های مشترک در مسیر بهتر شدن گام برخواهیم داشت، حضور در این گروه ها کاملا رایگان بوده اما نیاز به عضویت خواهد داشت و جلسات آن در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی تشکیل خواهد شد.