کارگاه عبور از التهاب

 

پاییز سختی را گذراندیم، این روزها به بودن در کنار هم، حرف زدن، شنیدن و حمایت همدیگر بیشتر از هر زمانی نیاز داریم. زندگی بدون روزهای سخت ممکن نیست، چه این روزهای سخت برآمده از اتفاقات اجتماعی باشد و چه رویدادهای فردی و خانوادگی ما باید برای بحران آماده باشیم. در این کارگاه از رویکرد طرحواره درمانی هیجانی، ذهن آگاهی و شفقت بر خود خواهم گفت تا گوهر آگاهی را با هیجاناتمان همراه کنیم.
خوشحالم که برای التیام زخم ها در کنارتان هستم.

 

چرا باید مهارت تنظیم هیجان را بیاموزیم ؟

 

وقتی تحت تاثیر تجربه هیجانات شدید هستیم واقعیت را درست نمی توانیم تشخیص دهیم. عدم آگاهی به هیجاناتی که روزانه و مخصوصا تحت شرایط سخت تجربه می کنیم فضای زندگی ما را مه آلود می کند. هر لحظه امکان این است که با خشم کنترل نشده رابطه ای را از دست بدهیم و یا با تجربهء اشتیاق مهارنشده بدون در نظر گرفتن همهء جوانب دست به کاری بزنم و یا تصمیمی بگیریم. شکی نیست که هیجان و رفتار بر روی هم تاثیر دارند، به میزانی که هیجاناتم را بشناسم و آگاه به تنظیم آنها در شرایط مختلف باشم، رفتار من هم متعادل تر است.
یک باور غلط در مواجهه با هیجانات، اجتناب و یا فرار از آنهاست، زیاد شنیده ام که دوست دارم شجاع باشم و در مقابل کسی که مرا مدام آزار می دهد نترسم، دیگر خشمگین نشوم، دیگر موقع عصبانیت صدایم بلند نشود، دیگر هنگام ورود به جمع جدید خجالت زده و سرخ نشوم…
تنظیم هیجانات به معنای پایان تجربهء احساسات و یا فرار از آنها نیست بلکه شروع پذیرش و بعد هدایت آنها در مسیر بهبود و کاهش آسیب است.

در این کارگاه با چه مفاهیمی آشنا خواهید شد ؟

در کارگاه عبور از التهاب، به مهارت تنظیم هیجانات در روزهای سخت خواهیم پرداخت. هر بحرانی که در زندگی تجربه می کنیم در یک نگاه کلی می تواند سه ساحت داشته باشد.
پیش از بحران
در بحران
و پس از بحران
هیجانات در جهت دهی به مسیر بحران ها و آشفتگی های زندگی نقش کلیدی دارند. می توانند آنها را تبدیل به یک فاجعهء برگشت ناپذیر کنند و یا روزنه ای باشند برای رشد و بالا بردن ظرفیت های وجودی و یا تجربیات ما از زندگی.

مدرس دوره

دکتر مژده شریعتمداری
دکترای ادیان و عرفان
ارشد روان شناسی عمومی
آموزش دیده رویکرد طرحواره درمانی، شفقت درمانی و ذهن آگاهی

زمان برگزاری

کارگاه عبور از التهاب در دو روز برگزار می شود.
جلسه اول به صورت حضوری
در سالن کنفرانس مرکز همایش های قلب
۲۹ بهمن از ساعت ۱۶ الی ۲۱
جلسه دوم به صورت آنلاین
۶ اسفند ماه از ساعت ۲۰ الی ۲۲
برای عمیق سازی و پرسش و پاسخ

مکان برگزاری دوره حضوری

سالن همایش های مرکز قلب : تهران، خیایان ولیعصر ، ابتدای بزرگراه نیایش (هاشمی رفسنجانی) مرکز قلب و عروق شهید رجایی(پارکینگ هماهنگ شده است)

جلسه اول حضوری در سالن کنفرانس مجموعه همایش قلب

 

جلسه دوم عمیق سازی و پرسش و پاسخ آنلاین
هزینه ثبت نام
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 ظرفیت باقیمانده ۳ نفر